جمع كلمة ف طور

الفرق بينْ كلمة ( فَتْرَة ) ، و ( حِقْبَة ) ، و ( مُدَّة ) ، و ( زَمَان ) . گذشته مقدمه‌ای بود برای آماده ساختن مسلمانان برای بیان یک دستور مهم جنگی که در این آیه مطرح شده است، می‌فرماید: «و هنگامی که با کافران (جنایت پیشه) در میدان جنگ رو برو شدید (با تمام

2022-12-09
    لو خيروك مروه و وسامه ندى يوسف
  1. Wil
  2. ما هو
  3. 1
  4. الجواب: جمع كلمة Person هي People
  5. Download Full PDF Package
  6. معنى كلمة طور في القاموس